Voor welke beroepen zijn otoplastieken nodig?

Otoplastieken beroepen

Hieronder een overzicht van de geluidsniveaus van verschillende beroepen. Bij deze beroepen wordt aangeraden oordoppen aan te schaffen.

  • Bouw, timmerman 87-92 dB
  • Bouw, tegelzetter 87-91 dB
  • Gemeentewerken, bladzuiger 100-105 dB
  • Industrie, metaalbewerker 92-98 dB
  • Industrie, metaalverwerking freesbank 75-90 dB
  • Industrie, metaalverwerking CNC-draaibank 100-115 dB
  • Onderwijs, schoolplein toezicht 82 dB
  • Tandzorg, tandarts 80-90 dB

Gehoorschade is onomkeerbaar, en dit uit zich bijvoorbeeld in tinnitus. Tinnitus is een verzamelnaam voor allerlei suis-, piep-, fluit- of bromgeluiden die alleen voor de persoon zelf hoorbaar zijn. Wanneer je langdurig wordt blootgesteld aan lawaai kan dit leiden tot permanent gehoorverlies. Gelukkig zijn er uitstekende gehoorbeschermers verkrijgbaar die bescherming bieden tegen invloeden van buitenaf en uiterst comfortabel zijn.

Lees ook: Gehoorschade voorkomen met otoplastieken

Verplichtingen

Als de gemiddelde dagdosis hoger is dan 85 dB(A), zijn werknemers verplicht gehoorbescherming te dragen. Een dB is de afkorting van decibel. Bij dB(A) betekent de toevoeging (A) dat de geluidssterkte door middel van filtering voor het menselijk oor waarneem is gemaakt. Vanaf 80 dB(A) lopen werknemers kans op gehoorbeschadiging door lawaai. Deze waarde verplicht werkgevers tot het verstrekken van gehoorbescherming conform de Arbowet.

In verband met het vermijden van geluidsoverlast en gehoorbeschadiging dient aan werknemers gehoorbescherming ter beschikking te worden gesteld vanaf een blootstelling aan 80 dB(A). Gehoorbescherming is nodig om ziekteverzuim door gehoorschade te voorkomen.

Werknemers dienen hun werkgever te raadplegen over de ergonomie van beschermingsmiddelen. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten zo comfortabel en onopvallend mogelijk zijn en ze moeten zoveel mogelijk worden aangepast aan de drager. Bij het dragen van gehoorbescherming die de oren verwarmt of isoleert, moet voor comfort worden gezorgd. Het dragen van oorkappen kan de normale communicatie op het werk verstoren.

Lees ook: Moet mijn werkgever otoplastieken vergoeden?

Wil je meer informatie over het zakelijk bestellen van otoplastieken? Download dan de gratis brochure van Seeh (Hans Anders Zakelijk)

Otoplastieken

Otoplastieken bestellen?

Neem je jouw gehoor serieus en ga je voor optimale bescherming? Bestel dan hier otoplastieken op maat.

Share the Post:

Gerelateerde berichten